پرینتر Fiboard چیست؟

پرینتر FiBoard چیست؟

 

تبدیل ورق های FiBoard به ورقهای قابل استفاده در صنایع موردنظر به سادگی توسط پرینترهای ویژه این محصول انجام می شود. به کمک این پرینترها می توان، طرح ها و رنگ های مختلف را روی ورق های FiBoard اجرا کرد. این پرینترها مصرف برق پایینی (تک فاز) دارند و همین موضوع تبدیل این محصول را به ورق هایی با رنگ ها و طرح های متنوع و دلخواه، آسان کرده. کار با این پرینترها آسان ست و به سرعت می توان وررق های FiBoard ساده را به  ورق هایی با طرح های متنوع تبدیل کرد. گروه صنعتی فیبو تنها شرکتی در ایران است که این پرینترها را در اختیار نمایندگان خود قرار می دهد و با حمایت کامل، آنها را تا آخرین گام همراهی می کند.

Call Now Button